ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Δημοσκόπηση Innovation Metrisis Poll: Ξεκάθαρο προβάδισμα Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής

Μία εβδοµάδα πριν από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και η δηµοσκοπική εικόνα που έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Αττικής από την έναρξη σχεδόν της προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων περιφερειαρχών έχει καταγράψει µικρές µόνο διακυµάνσεις.

Την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και η νέα έρευνα της Innovation Metrisis Poll, που πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 13-15 Μαΐου. Η υποψηφιότητα του προέδρου της ΚΕ∆Ε και δηµάρχου Αµαρουσίου, Γιώργου Πατούλη, διατηρείται σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ η σηµερινή περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, θα παλέψει για τη δεύτερη θέση µε τον προκάτοχό της, Γιάννη Σγουρό, ξεκινώντας µε ένα µικρό αλλά σχετικά σταθερό προβάδισµα.

Ως προς την αξιολόγηση του έργου της σηµερινής περιφερειάρχου, οι πολίτες εµφανίζονται συνολικά δυσαρεστηµένοι. Μόλις το 21,9% δηλώνουν «πολύ» και «αρκετά ικανοποιηµένοι», ενώ 66,5% δηλώνουν «λίγο» και «καθόλου ικανοποιηµένοι».

Πιο θετικές είναι οι απόψεις των πολιτών για το πρόσωπο της κ. ∆ούρου σε σχέση µε την εικόνα του έργου της, καθώς αυτές ανεβαίνουν στο 30,2% (Θετική και Μάλλον Θετική Γνώµη), µε τις αρνητικές (Αρνητική και Μάλλον Αρνητική Γνώµη) να διαµορφώνονται στο 63,6%.Πιο δηµοφιλής ανάµεσα στους υποψήφιους περιφερειάρχες εµφανίζεται ο κ. Πατούλης, µε θετικές γνώµες (Θετική και Μάλλον Θετική Γνώµη) 52,8% και αρνητικές (Αρνητική και Μάλλον Αρνητική Γνώµη) 31,2%. Θετικό ισοζύγιο καταγράφει και ο κ. Σγουρός: 43,9% θετικές γνώµες έναντι 33,1% αρνητικών.

Αρνητικό ισοζύγιο γνωµών και αρκετά χαµηλότερη αναγνωρισιµότητα καταγράφουν οι άλλοι τρεις υποψήφιοι, µε τον κ. Παναγιώταρο να εµφανίζει 6,9% θετικές γνώµες και 47,2% αρνητικές, τον κ. Πρωτούλη 11,1% θετικές και 23,2% αρνητικές και τον κ. Τζήµερο 12,8% θετικές γνώµες και 37,8% αρνητικές.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

Η κ. ∆ούρου διατηρεί θετική εικόνα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (του 2015), µε τις θετικές γνώµες να υπερτερούν των αρνητικών µε 57,0% έναντι 36,4%. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ οι θετικές γνώµες για τον κ. Πατούλη ανέρχονται στο 39,2% έναντι 44,6% των αρνητικών γνωµών. Αρνητικό είναι και για τον κ. Σγουρό το ισοζύγιο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, µε 34,8% θετικές και 40,0% αρνητικές γνώµες. Στους ψηφοφόρους της Ν.∆. (2015) ο κ. Πατούλης έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά δηµοτικότητας, µε 80,5% θετικές γνώµες και 11,5% αρνητικές.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (56,0%) ανέρχονται οι θετικές γνώµες των ψηφοφόρων της Ν.∆. για τον κ. Σγουρό, ενώ περιορίζονται µόλις στο 9,1% για την κ. ∆ούρου. Στο ερώτηµα της δυνητικής ψήφου, δηλαδή στο κατά πόσο ο ψηφοφόρος θα µπορούσε ή όχι να επιλέξει τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, το 49,1% δηλώνει ότι (Σίγουρα ή Μάλλον Ναι) θα µπορούσε να ψηφίσει τον κ. Πατούλη, έναντι 40,2% που (Σίγουρα ή Μάλλον Οχι) δεν θα τον ψήφιζε. Αντίστοιχα, το 28,7% θα µπορούσε να επιλέξει τον κ. Σγουρό και το 25,4% την κ. ∆ούρου.

Μονοψήφια ποσοστά ψηφοφόρων δηλώνουν ως ενδεχόµενη επιλογή τους κ. Παναγιώταρο, Πρωτούλη και Τζήµερο.

Στην πρόθεση ψήφου για τις περιφερειακές εκλογές, ο κ. Πατούλης προηγείται µε 33,1% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 19,9% της κ. ∆ούρου. Ο κ. Σγουρός ακολουθεί σε µικρή απόσταση στην τρίτη θέση µε 16,1%.

Στην τέταρτη θέση έχει ανέβει ο κ. Τζήµερος µε 5,2%, ενώ ο κ. Παναγιώταρος βρίσκεται στο 4,9% και ο κ. Πρωτούλης στο 4,5%. Οι λοιποί υποψήφιοι (ο κ. Παπαδάκης, η κ. Τσίχλη και ο κ. Τουλγαρίδης) αθροίζουν ένα 3,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,7%. Με αναγωγή επί των εγκύρων, αφαιρώντας δηλαδή την απάντηση Λευκό – Ακυρο – Αποχή, που καταγράφεται στο 3,5%, το ποσοστό του κ. Πατούλη ανέρχεται στο 34,2%, της κ. ∆ούρου στο 20,6% και του κ. Σγουρού στο 16,7%.

Η εικόνα που καταγράφεται στο ερώτηµα της πρόθεσης ψήφου συµβαδίζει αναλογικά µε την εικόνα που έχουν διαµορφώσει οι ψηφοφόροι για το τελικό αποτέλεσµα της εκλογικής µάχης, καθώς το 51,7% εκτιµά ότι νικητής θα είναι ο κ. Πατούλης, έναντι 12,7% που πιστεύει ότι θα επικρατήσει η κ. ∆ούρου και 6,6% που θεωρεί πιο πιθανή την επικράτηση του κ. Σγουρού.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «ΚΑΛΠΗ 19» που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Related Articles

Back to top button