ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μελέτη ΕΕΤΑΑ για την κοινωνική πολιτική στους ΟΤΑ

Στην υλοποίηση μίας πρωτότυπης συγκριτικής έρευνας με τίτλο «Τυπικές Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας των ∆ήμων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», προχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), επιδιώκοντας να συμβάλει στην έναρξη ενός συστηματικού διαλόγου για την ενίσχυση των τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε από την Φωτεινή Μαρίνη, ∆ρ. ∆ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, και συντονίσθηκε από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕΤΑΑ. Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τα συστήματα κοινωνικής φροντίδας στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της δημογραφικής γήρανσης και των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID19.
Τα κύρια πορίσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη Μελέτη που δημοσιεύει σήμερα η ΕΕΤΑΑ με στόχο την άμεση πρόσβαση των αιρετών
και των διοικητικών στελεχών των δήμων σε ένα πλέγμα θεσμικών, οργανωτικών και στατιστικών δεδομένων που δεν ήταν μέχρι σήμερα
διαθέσιμα στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία. Η Μελέτη αναδεικνύει με συστηματικό τρόπο τους ιδεολογικούς, θεσμικούς, οργανωτικούς και χρηματοδοτικούς άξονες των εθνικών συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και των μοντέλων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Παράλληλα, εντοπίζει, υποδείγματα καλών πρακτικών (στο επίπεδο της ρύθμισης, του σχεδιασμού, της υποστήριξης, της υλοποίησης και της χρηματοδότησης των τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας) που μπορούν να αξιοποιηθούν και από την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φιλοδοξία μας είναι η Μελέτη να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο μάθησης, έμπνευσης και οραματισμού από όλους τους συμμετέχοντες στις σύνθετες διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης των τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας. Οι υπεύθυνοι χάραξης τοπικών κοινωνικών πολιτικών και τα αρμόδια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζονται στήριξη για να δράσουν και να καταστήσουν δυνατή την αναγκαία μετάβαση προς ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο μέλλον για τους πολίτες.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button