ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμη και με οφειλές στο Δημόσιο

Να μεταβιβάζουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους, ακόμη κι αν το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο από το ύψος της οφειλής τους στο Δημόσιο, θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με νέα ρύθμιση που έρχεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι οφειλέτες που σκοπεύουν να πουλήσουν καποιο ακίνητο, θα πρέπει να α αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την εφορία μέσα σε δέκα μέρες. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή θα συνοδεύεται από την ειδική βεβαίωση οφειλής, ώστε το τίμημα της συναλλαγής να πηγαίνει κατά προτεραιότητα στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Για να εκδοθεί αυτή η βεβαίωση οφειλής, θα πρέπει είτε με το τίμημα πώλησης του ακινήτου να εξοφλείται πλήρως η οφειλή του προς την εφορία, είτε να εξοφλείται εν μέρει και η εξόφληση της υπόλοιπης οφειλής να διασφαλίζεται από άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Επίσης, θα εκδίδεται βεβαίωση οφειλής και στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει απαίτηση από κάποιο φορέα και προκειμένου να πληρωθεί απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Με βάση τη βεβαίωση αυτή, αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία από το φορέα που παραλαμβάνει τη βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, εντός δέκα ημερών από τη μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο μπορεί να ζητηθεί από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου. Εκδίδεται ύστερα από αίτηση προς τη ΔΟΥ στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή αυτή και αποστέλλεται στον συμβολαιογράφο.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button