ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΣΥ Αττικής: Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Γ. Δημόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, 6-3-2023 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα),για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr

Συνεδρίαση 7η(εξ αναβολής)

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής για το “Χαμόγελο του παιδιού” αλλά και για τις οικονομικές επιχορηγήσεις που έχει δώσει από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2022.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου αναφορικά με το Γηροκομείο Ζαΐμη στον Κορυδαλλό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. ΈγκρισηΟικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022 Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης 200/2021 με αντικείμενο την συνδρομή σε διαδικτυακή βάση νομικών πληροφοριών υπό τον τίτλο «ΝΟΜΟΣ -Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών» για την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στον σχετικό ιστότοπο με την χορήγηση πενήντα (50) κωδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ήτοι παράταση για έξι (6) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των 600 ωρών κόστους 7.031,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 307/2021 (ΑΔΑ: 66ΛΣ7Λ7-ΚΚ4)) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση των Κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Νήσων) κατά την τριετία 2021-2023» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών» ως προς τα μέλη για το έτος 2023.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2022 Σύμβασης για την επιλογή Οργανισμού Εκτέλεσης που θα υλοποιήσει τις Δράσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία και Κορέα)» στο πλαίσιο του Μέτρου Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2022 σύμβασης για την «επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ) κατά τη διετία 2022-23», (Διακήρυξη 9/2022),  κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της παραλαβής των παρεχόμενωνυπηρεσιών της υπ’αριθμ. 25/2019 σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. 1ηΤροποποίηση της σύνθεσης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της περιόδου 1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 1. Έγκριση Προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο Δήμο Μεγαρέων για τα έτη 2023 και 2024.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της 6ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την υλοποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και αποκατάσταση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου – 2ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας», συνολικού προϋπολογισμού 780.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Έγκρισησύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ» του Δήμου Αίγινας.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button