Μονιμότητα στο Δημόσιο Τομέα : Να διατηρηθεί ή να καταργηθεί η μονιμότητα στο Δημόσιο; Live

  • Να διατηρηθεί
    54% 432 / 787
  • Να καταργηθεί
    29% 234 / 787
  • Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
    15% 121 / 787
Back to top button